Entèvyou – Jonel Désiré: Mwen pa’t pran lajan nan men dirijan Aigle Noir