Entèvyou – Marie Elise Obas: Don Bosco pral reprezante Ayiti, nou bezwen sipò tout moun

Soti 24 pou rive 28 fevriye, Don Bosco FC ap resevwa nan stad Sylvio Cator Somerset Cricket Club (Bèmid) ak Guaolise (Gwadloup) nan yon triyangilè nan kad tou preliminè Lig dè Chanpyon CONCACAF la. Don Bosco, ki te chanpyon nan seri ouvèti chanpyona nasyonal la an 2015, pral òganize tounwa sa a pou yon dezyèm fwa afile. Haititempo.com te gen chans pale ak Marie Elise Obas, sekretè jeneral ekip la, sou preparasyon yo pou tounwa a.

Nou envite’w swiv entèvyou a nan tout entegralite li.

HT: Pou tou preliminè Lig dè Chanpyon Concacaf la Don Bosco ap resevwa 2 ekip nan stad la apati 24 fevriye, kòman preparasyon yo ye?

MEO: Nou pale ak kèk potansyèl sponsò deja, nou remèt kèk dosye ki tou gen bidjè a ladan. Nou deja pran pwofòma pou otèl ekip yo ap rete pou peryòd la.

HT: Peyi a ap travèse yon gwo kriz politik, èske sa pa ba nou kè sote pou dewoulman konpetisyon an?

MEO: Wi nou gen anpil kè sote pou Kriz peyi a ap travèse a. Non sèlman pou zafè sekirite men egalman pou sponsò yo. Ane pase Ministè Spò te sipòte nou, nou pa konnen ki chanjman k’ap genyen pou kounye a.

HT: Ane pase nou te resevwa menm konpetisyon sa a nan stad la, ki leson nou tire pou amelyore òganizasyon konpetisyon an ane sa a?

MEO: Anpil leson. Ane pase sou plan òganizasyon tout moun te satisfè men sou plan finans sa te lou pou nou. Ane sa a nap ranfòse pou’l pi byen pase men egalman pou nou diminye sou depans yo pou nou pa sòti ak dèt.

HT: Nou te remake absans piblik la ane pase nan stad la, kòman aspè pwomosyon an ye pou ane sa a?

MEO: Nou konsyan de sa e nou travay sou lòt strateji pou mobilize plis moun fè deplasman pou vin sipòte ekip la paske se pa sèlman Don Bosco men se Ayiti n’ap reprezante. Mwen konte sou sipò Tempo tou e tout jounalis spòtif.

HT: Eske’w ka pale nou de nouvo Ajanten an ke Don Bosco siyen an? Se ki jan kontak yo te fèt, èske se pou tounwa a sèlman li siyen?

MEO: Se yon jwè ke coach la te konnen lè li te nan peyi Ajantin, poutèt li te lib coach la pale avèk li e li reponn pozitif pou rejwenn ekip la.

HT: Pou konbyen tan?

MEO: 3 zan.

HT: Èske nou konte chache lot jwè pou ranfòse Don Bosco?

MEO: Wi, nou gen kèk lot jwè pou ranfòse ekip la men nou swete se pou tout chanpyona a.

HT: Nou ap resevwa 2 ekip ane saa, èske nou gentan gen yon ide sou ekip yo?

MEO: Coach la ap chèche men li po ko gen twòp ide sou yo.

HT: Yon dènye mo pou tèmine?

MEO: Don Bosco pral reprezante Ayiti, nou bezwen sipò tout moun pou nou kapab byen pase e nou konte sou yo.

HT: Tempo remèsye’w e swete w bòn chans.

MEO: Mèsi pou opòtinite ou ofri nou pou entèvyou sa a.
—-

Reyalize pa Benson Petit-Clair

À lire aussi:

Share

Comments

comments