Ki chans Grenadye yo pou Gold Cup 2017 la?

Ekri pa Benson Petit-Clair

 

Apre defèt istorik Grenadye yo devan Guyane (2-5), anpil moun ap mande eske seleskyon an gen yon dènye chans pou patisipe nan Gold Cup 2017 la?

 

Men repons la: Ayiti pa ko elimine, nou gen yon dènye chans toujou. Zòn Karayib la gen 12 peyi ki te divize an 4 gwoup, ekip ki fini an premye nan chak gwoup yo tou kalifye dirèkteman pou Gold Cup 2017 la. Nan Gwoup Ayiti a se Guyane ki fini an premye ak 6 pwen sa ki pèmèt yo kalifye pou premye fwa pou yon edisyon Gold Cup. Lòt Peyi ki deja kalifye pou Gold Cup la se: Curaçao (ki pral patisipe pou premye fwa), Martinique ak ekip k’ap bat nan match kap jwe dimanch swa ant Jamaica ak Suriname.

 

Apre 4 ekip sa yo, Karayib la ap gen chans bay yon 5èm peyi nan Gold Cup la paske ekip ki fini an 5èm nan Koup Karayib la pral jwe baraj kont 5èm nan Amerik Santral la pou dènye plas Gold Cup 2017 la.

 

Ki jan yap detèmine 5èm ekip nan Koup Karayib la?

 

3 meyè 2èm nan 4 gwoup yo nan koup Karayib la pral jwe ansanm epi sa ki fini an premye pozisyon an ap 5èm nan Karayib la e l’ap tou kalifye pou match baraj la.

 

Eske Ayiti kapab fini pami youn nan 3 meyè 2èm yo?

 

Repons lan se wi, men fòk  Grenadye yo bat St Kitts pou pi piti 5-0 pou’n asire plas nou.

 

Pouki 5-0?

 

Nou pran 5 gòl nan men Guyane, nou bay 2 kidonk diferans gòl nou se -3. Si nou bat St Kitts 5 – 0, n’ap vin pase a +2. Trinidad fini an 2èm pozisyon nan gwoup pa’l la ak yon viktwa epi diferans gol li se +2, Antigua 2èm nan gwoup pa’l la ak diferans -1. Match ant Jamaica ak Suriname nan pral detèmine ki ekip k’ap premye ak dezyèm nan gwoup la. Men ni Jamaica, ni Suriname tou 2 gentan gen fè yon viktwa. Nan zafè gol diferans, Jamaica gen +2, Suriname gen +1. Donk pou Ayiti fini pami 3 pi bon 2èm yo, fòk nou bat St-Kitts lakay li sou yon gwo skò. Answit nou pral jwe ak 2 lòt dezyèm yo, si nou fini an premye nou pral jwe baraj kont 5èm nan Amerik Santral.

Pou fini, Ayiti pa’t dwe nan tout egzèsis sa yo. Nou te dwe fini an premye nan yon gwoup ki te trè fasil pou nou e kalifye otomatikman ni pou Gold Cup ni pou semi final Koup Karayib la kap fèt fwa sa a USA avan Gold Cup 2017 la.

 

Share

Comments

comments